magia naturii


 

   


 

 

Obţine cu uşurinţă tot ceea ce este bun 

de Aurel Militaru

Motto:Cine are i se va mai da; cine n-are
 i se va lua şi ceea ce are.” (Iisus)

„CINE ARE I SE VA MAI DA.”

În această învăţătură excepţională se află un foarte mare secret, cu ajutorul căruia, dacă îl vom înţelege şi aplica, vom putea, doar prin el însuşi, să atingem desăvârşirea spirituală. Mulţi oameni sunt de părere că acest citat este cam nedrept cu cei săraci şi că îi avantajează doar pe cei bogaţi (înţeles numai din prisma sărăciei şi bogăţiei materiale). Însă, în realitate, acesta este un mare adevăr, nu dezavantajează şi nu este nedrept cu nimeni.

Să revenim asupra lui „CINE ARE I SE VA MAI DA”. Adică „CINE ARE” atenţia îndreptată mai tot timpul spre abundenţă, întreţine aproape permanent gânduri pozitive de belşug, bunăstare, împlinire şi debordează de o stare de optimism molipsitor, va mai avea parte sau „I SE VA MAI DA” belşug, abundenţă materială şi spirituală, fericire, sănătate şi împlinire, pentru că, cu ajutorul Legii Rezonanţei, el va atrage ca un magnet toate lucrurile bune, corespondente modului său de a gândi şi a fi.

„CINE N-ARE I SE VA LUA ŞI CEEA CE ARE.”

Adică „CINE N-ARE” atenţia îndreptată spre belşug, abundenţă şi, la modul general vorbind, spre tot ceea ce este bun şi divin, în schimb întreţine aproape permanent gânduri negative de eşec, frică, insucces, sărăcie, lipsuri, lăsându-se acaparat de o stare de pesimism paralizant, care va atrage ca un magnet lipsurile, sărăcia, insuccesul, neajunsurile, „I SE VA LUA ŞI CEEA CE ARE”, adică mica rezervă de stări bune, divine care astfel diminuează (sunt luate), deoarece nu mai sunt alimentate şi întreţinute cu energie, spaţiul lor fiind acum ocupat treptat de cele rele, care sporesc, deoarece lor li se acordă acum toată importanţa şi atenţia. După această explicaţie, lucrurile devin simple şi putem înţelege că nu există niciun vameş care să zică: „Te-am prins că nu ai! Dă-mi şi ceea ce ai!”

Dacă ar fi să analizăm aceste două formulări din punct de vedere logic, ele nu ar avea niciun sens. Pentru că, teoretic, nu ai cum să iei ceea ce nu există. Este ca şi cum cineva ar merge pe jos prin deşert şi ar veni altcineva şi i-ar spune că îi ia maşina pe care nu o are. Însă din punct de vedere a Legii Rezonanţei, această rostire plină de înţelepciune a lui Iisus, capătă sens. Prin aceasta, Iisus ne avertizează că, în realitate, noi suntem singurii responsabili pentru lipsurile pe care le avem.

Întrucât:

- Cu cât gândeşti mai pozitiv şi te simţi mai bine, cu atât eşti mai bine poziţionat  în raport cu ceea ce vrei şi vei obţine abundenţă.
- Cu cât gândeşti mai mult negativ şi te simţi mai rău, cu atât eşti mai prost poziţionat şi vei obţine eşecul.

Ceea ce gândim şi simţim este o oglindă perfectă a devenirii noastre. Indiferent de evenimentele sociale, bogaţii (cei care se gândesc la abundenţă) vor continua să se îmbogăţească, iar săracii (cei care se gândesc la nereuşite şi sărăcie) vor continua să devină sărăci. Toate acestea sunt posibile în funcţie de ceea ce simţim şi gândim în mod predominant şi continuu.

Noi deţinem deja, în profunzimile fiinţei noastre, în mod latent, soluţiile perfecte la toate problemele care ne frământă. Putem extrage aceste soluţii din sfera subconştientului, pentru a le aduce în sfera conştientului, direct proporţional cu intensitatea încrederii noastre în capacităţile proprii. Tocmai de aceea, „arta de a obţine tot ce-ţi doreşti” o constituie iscusinţa şi capacitatea noastră de a învăţa cum să ne folosim de sau, mai bine zis, cum să avem acces la aceste soluţii perfecte, care sunt o comoară nedescoperită ce există în fiecare dintre noi. Pe măsură ce vom învăţa cum să ne folosim de această comoară ascunsă în noi şi cum să avem acces la ea, ne vom ridica, aproape fără efort, pe culmi nebănuite.

Devenind experţi în această artă, vom avea mereu parte în viaţa noastră numai de succese. După ce am aflat de această comoară, ar fi o mare pierdere să nu facem eforturi pentru a o descoperi. Dacă la începutul căutărilor noastre e posibil să întâmpinăm unele obstacole sau eşecuri de moment, nu trebuie să ne descurajam, ci trebuie să mergem mai departe. Pentru că această atitudine este de preferat celei în care, de frica eşecului şi a nereuşitei, abandonăm căutările încă de la început.

Alegerea conştientă a căii de autodepăşire şi transformare în sens benefic, obiectiv.

Toate exemplele şi explicaţiile de până acum au fost necesare pentru a ne da seama de natura noastră divină, de potenţialităţile noastre ascunse şi pentru a ne motiva să ieşim din starea „călduţă“ în care ne aflăm, existând doar pe orizontală. Renunţăm acum să mai digerăm fără să gândim tot ceea ce primim din afara noastră, de la alţii, de la societatea în care trăim.

Pentru noi poate să înceapă acum adevărata călătorie în sensul evoluţiei. Renunţăm acum la omul vechi care am fost şi facem loc să înflorească în noi omul nou de lumină, omul superior. Acum, după ce ne-am dat seama de adevărata noastră valoare, putem alege în mod conştient să facem loc geniului din noi să se afirme. Fiecare om este important în acest univers şi îşi are rolul său, acolo unde se află.

În fiecare dintre noi există, în stare potenţială, toate posibilităţile. Trebuie doar să ne folosim la maximum darurile şi talentele ascunse. Tot ce avem de făcut în acest sens este să spunem chiar din acest moment un DA ferm şi hotărât libertăţii şi cunoaşterii.

Da, aleg acum să fiu o fiinţă fericită şi prosperă!
Aleg să am o sănătate perfectă!
Aleg să fiu în armonie cu toţi oamenii şi cu întreaga natură!
Aleg să devin conştient de natura mea divină, care este ascunsă chiar în adâncul fiinţei mele!
Aleg să devin bun şi înţelept!
Aleg să fiu plin de compasiune pentru toţi oamenii!
Aleg să-mi asum şi să-mi îndeplinesc cât mai bine menirea mea sau, cu alte cuvinte, rostul meu în viaţă, prin care pot să ajut oamenii şi să le fiu de folos!
Aleg să mă bucur, cât mai conştient, de darurile şi cadourile pe care le primesc de la Dumnezeu.
Aleg să mulţumesc pentru viaţa care mi-a fost dată!
Aleg să mulţumesc pentru aerul pe care îl inspir!
Aleg să mulţumesc pentru hrana pe care o primesc!
Aleg să mă bucur din plin de tot ceea ce este frumos, bun şi încântător!
Aleg să fiu în permanenţă în rezonanţă cu sferele infinite de forţă ale succesului şi prosperităţii!
Aleg în mod ferm şi hotărât calea succesului deplin!
Aleg să devin stăpânul vieţii mele, şi nu subordonatul ei!
Aleg acum să devin mai bun, să mă transform şi să mă dezvolt în bine, să devin dintr-un om obişnuit un om extraordinar!

Toate lucrurile şi evenimentele iau naştere prin intermediul legii rezonanţei.

Ne este de un real folos să ştim care este mecanismul real şi cum anume se produc miracolele care apar în viaţa noastră. Toate aceste lucruri sunt posibile datorită Legii Fundamentale a Rezonanţei, care mai este numită Legea Vibraţiei sau Legea Atracţiei. Totul este rezonanţă. Materia, energiile subtile, energiile vitale, sentimentele, aspiraţiile, gândurile fiecărei persoane sunt posibile datorită acestui proces vibratil, rezonator. Orice trăire interioară pe care o avem, orice gând sau intenţie se reflectă în întregul univers.

La rândul lui, universul răspunde în mod fidel la tot ceea ce se emite. Universul este o ţesătură continuă de acţiuni şi interacţiuni, de emisii şi recepţii. Noi emitem în permanenţă vibraţii bune sau rele către univers şi, implicit, influenţăm mediul exterior în bine sau în rău. Automat, universul exterior răspunde la vibraţiile noastre şi intră în rezonanţă cu universul nostru interior, creând în fiinţa noastră efecte identice celor emise de noi. Unii înţelepţi afirmă că, în procesul de întoarcere a răspunsului din univers, energia primită este chiar mai mare decât cea emisă iniţial, deoarece în drumul ei ea interacţionează cu alte energii-gând identice, care au fost emise de alte persoane. În urma acestui fapt se creează aşa-numitul efect de avalanşă în retur. Tocmai de aceea, în unele tradiţii spirituale, cum ar fi de exemplu tradiţia creştină, se interzice blestemul. Persoana care blestemă se face intermediar între energiile rele ale răzbunării şi ţinta acestora. Cel care blestemă acceptă transferul energiilor rele ale răzbunării şi el intră astfel automat în rezonanţă cu ele, vibrând la unison cu ele, „murdărindu-se“ astfel şi el. Nu are cum să fie altfel, pentru că este ca şi cum am spune că uleiul care este pus într-un vas nu îl unge şi pe acesta.

Bine faci, bine găseşti.

Clarificând acest aspect, ne este uşor acum să înţelegem că trebuie să alegem cu grijă „lichidul pe care îl vom pune în vasul sufletului nostru“ şi, dacă vrem să fim fericiţi, sănătoşi şi în armonie cu tot ceea ce ne înconjoară, trebuie să permitem ca prin noi să se manifeste doar energiile pure şi stările elevate de conştiinţă. În acord cu cele spuse aici, găsim un sfat foarte sugestiv în Biblie, care spune: „Cel ce binecuvântează va fi îndestulat, iar cel ce blestemă va fi blestemat.“ (Pilde 11-12)

În momentul în care cineva doreşte răul cuiva, el emite automat în univers acel gând rău (de răzbunare, de ură) şi, automat, universul răspunde fidel, transmiţând instantaneu acel rău înapoi către cel care l-a emis, influenţându-i astfel fiinţa şi starea interioară. Ştiind acum acest lucru, ne apare destul de clar semnificaţia ascunsă a următoarelor citate biblice:

- ,,Cine ridică sabia, de sabie va pieri.“ (Iisus)
- ,,Cine seamănă vânt, culege furtună.“ (Iisus)
- „Dacă tu eşti înţelept, eşti înţelept pentru tine, şi dacă eşti batjocoritor, singur vei purta ponosul.“ (Pilde 9-10)
- „Cel ce seamănă nedreptate, seceră nenorocire, iar toiagul mâniei lui îl va bate pe el.“ (Pilde 21-22)

În aceeaşi direcţie, întâlnim următoarea formulare plină de înţelepciune: ,,Gândeşti ceea ce eşti, eşti ceea ce gândeşti.“ Tradiţia populară românească spune: ,,Bine faci, bine găseşti.“

După cum vedeţi, aceste recomandări biblice sau ale tuturor marilor înţelepţi, nu sunt nici pe departe îndemnuri sau sugestii restrictive ce ne privează de plăcere şi libertate, aşa cum obişnuiesc să le trateze unele persoane sceptice şi rău intenţionate, care nu pot să-şi stăpânească slăbiciunile şi tentaţiile inferioare. Din contră, aceste recomandări ne sunt oferite cu o foarte mare iubire şi compasiune şi ne este prezentat foarte clar, negru pe alb, cum să trăim în armonie cu universul, cu natura şi cu celelalte fiinţe. Prin aceasta suntem puşi în gardă că umanitatea, prin modul ei de a gândi, se poate înălţa către paradis sau, din contră, se poate coborî în infern.

Fericirea este la îndemâna noastră, a tuturor.

După ce ne-am lămurit cum funcţionează Principiul Rezonanţei (despre care am vorbit până acum), ne este mai uşor să înţelegem Legea Acţiunii şi Reacţiunii (sau KARMA, cum este ea numită în tradiţia budistă şi cea hindusă). Fiecare dintre noi devenim astfel responsabili pentru tot ceea ce gândim şi pentru modul în care acţionăm, deoarece în funcţie de aceasta va fi modelat atât universul nostru interior, cât şi cel exterior, în care trăim. Dacă în acest moment chiar tu, cel/cea care citeşti aceste rânduri hotărăşti să alegi calea binelui şi a gândirii pozitive binefăcătoare, te vei salva în felul acesta pe tine însuţi de suferinţă, frustrări şi tot felul de stări chinuitoare şi, în acelaşi timp, prin revoluţionarea ta interioară, vei influenţa în bine universul exterior, precum şi pe celelalte persoane pe care îţi va fi dat să le întâlneşti.

Gândiţi-vă ce s-ar petrece dacă oamenii ar fi cu toţii bucuroşi şi binevoitori. Cum ar arăta lumea în care trăim, dacă la programele de televiziune, în locul filmelor de groază şi pline de violenţă, s-ar difuza emisiuni umoristice, recreative sau dacă s-ar prezenta numai lucruri frumoase? Cum ar fi dacă în ziare, în locul crimelor şi al articolelor calomniatoare de tot felul, s-ar prezenta alte subiecte binefăcătoare, constructive? Cu siguranţă că ar exista mai multă armonie în lume, iar suferinţele şi necazurile ar fi mult mai puţine.

Fragment din cartea "Arta de a obţine tot ceea ce îţi doreşti" de Aurel Militaru (editurainfinit.ro)

 

"Das Gesets der Resonanz" ("Legea oculta a rezonantei") - 2010

un documentar revolutionar, care incearca sa explice una din legile care stau la baza universului nostru, si anume legea rezonantei.

Trăim în vremuri interesante! Pentru prima dată în istoria descoperirilor ştiinţifice recente se arată faptul că înţelepciunea învăţăturilor antice a avut dreptate: gandurile noastre au un efect - tot timpul şi în tot universul. Totul este conectat la tot şi această idee se găseşte reflectată în multe domenii ale vieţii, deoarece "Legea Rezonanţei" este de fapt un aspect fundamental al existenţei noastre.

În film sunt ridicate la fileu nişte întrebări: Daca dorim ceva - cum functioneaza aceasta lege si ce ar trebui facut pentru a avea succes in implinirea acestei dorinte? Care sunt dovezi stiintifice ale puterii gandurilor, sentimentelor şi viziunilor noastre?

Autorul de succes Pierre Franckh pune aceste întrebări şi multe altele la 25 de cercetători şi experţi din întreaga lume şi a creat un film documentar revoluţionar care să conecteză două lumi: lumea spirituală şi cea ştiinţifică. Pe parcursul unui an, el a călătorit în jurul lumii, a luat interviuri multor oameni faimoşi, oameni de stiinta şi experţi foarte importanţi printre care enumerăm pe: Dr. Bruce H. Lipton, Gregg Braden, Dr. Rupert Sheldrake, Prof. Dr. Ervin Laszlo, Prof. Dr. Fritz A. Popp, Lynn McTaggart, Bärbel Mohr, Prof. Dr. James Hurtak, Dr. Masaru Emoto, Dr. Eric Pearl, Prof. Dr. Hans-Peter Dürr, Dr. James L. Oschman, Dr. John Hinwood, Dr. James M. Sigafoose, Patricia Atanas, Dr. Peter Bancel, Renée Coltson, Dr. Desiree Hurtak, Anna Rocker, Isabelle de Fallois, Michaela Merten, Julia Franckh, Fantuzzi, Lionel Wharton şi Max Alberti. 

"The Secret. Law of Attraction" ("Secretul. Legea atractiei") – 2006

Marele secret, uluitorul şi senzaţionalul secret nu este şi nu a fost secret niciodată. Cei intuitivi, care încep să se cunoască cât de cât, care au mai citit una alta cunosc lucrurile astea de mult timp. Cine caută să înţeleagă viaţa asta cât de cât, dă mai devreme sau mai târziu peste informaţiile acestea ... sau mai bine zis, le atrage, ca să fim la subiect. Chiar şi dacă nu citeşti nimic şi eşti pe o insulă pustie, dacă eşti suficient de atent, observi această lege. Este o lege universală.

"Cine se aseamănă se adună."
"La omul sărac nici boii nu trag."
"Celui care are i se va mai da, iar celui care nu are i se va lua şi ceea ce are."
"Un necaz nu vine niciodată singur."
"De ce ţi-e frică de aia nu scapi".

În toate aceste proverbe funcţionează Legea atracţiei, Legea rezonanţei.

Make a free website with Yola